Veel gestelde vragen

Mag ik zelf een uitvaartonderneming kiezen ?

Ja, dat mag. Enkele uitvaartverzekeraars hebben afspraken met bepaalde uitvaartondernemingen. Maar u bent niet verplicht hen te accepteren. U bent vrij in uw keuze. Soms kan het iets duurder worden wanneer u zelf een onderneming kiest. Maar kwaliteit heeft ook zijn prijs.

Is een kist verplicht ?

Nee, dat is niet zo. Als er geen kist wordt gebruikt moet het lichaam zijn gehuld in een wade of hoes. Het vervoer vindt dan plaats met een draagplank.

Mag ik buiten mijn woonplaats worden begraven ?

In veel gemeenten is toegestaan dat er ook mensen van buiten worden begraven. Wij kunnen nagaan of de begraafplaats van uw voorkeur u zou willen toelaten.

Mag ik zelf een rouwbrief maken ?

Ja zeker. Dat is natuurlijk het mooist. Want u bent niet verplicht een keuze te maken uit de collectie van een uitvaartonderneming.

Mogen mijn familieleden de kist begeleiden ?

Uw familie of vrienden mogen de kist begeleiden. Het dragen van een kist op de schouders - al dan niet met een draagstel - is echter geen eenvoudige zaak. Bespreek dit goed met ons. Vaak is escorteren van de kist op een rijdende baar een goed alternatief. U bent in elk geval niet verplicht om professionele dragers in te schakelen.

Mag ik zelf de laatste zorg aan de overledene geven ?

Ja, dat mag. U kunt ervoor kiezen dit helemaal zelf te doen, al dan niet met begeleiding. Maar u kunt het ook samen met ons doen, of toekijken hoe wij het doen.

Moet de uitvaart binnen vijf dagen gebeuren ?

In beginsel  moet de uitvaart uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van overlijden plaatsvinden. Zon- en feestdagen tellen niet mee. De uitvaart mag ook niet eerder dan 36 uur na het overlijden gebeuren. Maar er kunnen omstandigheden zijn waardoor het eerder of later zou moeten. Het is dan mogelijk toestemming daarvoor te vragen. Raadpleeg ons hierover.

Wat kost een uitvaart ?

De vraag naar de kosten van een uitvaart is te vergelijken met de vraag naar de kosten van een woning.  Het hangt sterk af van de wensen die iemand heeft. Toch is er wel een aantal dingen over te zeggen.

Een uitvaart met crematie is ongeveer even duur als een begrafenis in een algemeen graf. Dat is een graf waarin twee voor elkaar vreemde personen worden begraven. Momenteel moet al gauw gerekend worden op een bedrag van ongeveer € 4.500,--. Het gaat dan om een sobere uitvaart. Maar ook die kan heel stijlvol worden uitgevoerd. Een uitvaart met begraving in een zgn. “eigen graf” is duurder. De tarieven van veel begraafplaatsen zijn de laatste jaren fors gestegen. Naast de eenmalige kosten van het grafrecht moet jaarlijks ook een onderhoudsbijdrage worden betaald zolang het grafrecht loopt. Ook zullen er doorgaans kosten gemaakt worden voor een grafbedekking. Meestal kiest men voor een grafmonument. Een modaal grafmonument kost ook al gauw tenminste € 1.500,-- tot 2.500,--.

Wanneer u wilt weten wat een uitvaart volgens uw wensen kost, kunt u ons om een kosteloze en  vrijblijvende raming vragen.