Uitvaart in verandering

De tijd dat elke uitvaart ongeveer hetzelfde was is voorbij. Voor velen bieden kerkelijke rituelen geen houvast meer. Mensen willen nu vaak een uitvaart die een spiegel van hun leven vormt. Men gaat meer en meer op zoek naar een persoonlijke invulling van het afscheid.

Wij bieden u de helpende hand bij het maken van eigen keuzen. Er is bij een uitvaart weinig verplicht en veel mogelijk. Wij denken graag met u mee en wijzen u op mogelijkheden op het gebied van de laatste zorg, opbaring, kisten, rouwbrieven, advertenties, muziek, rouwvervoer, grafbedek-kingen, asbestemmingen enz..

Onze ervaring is dat het nabestaanden een goed gevoel geeft als ze bewuste keuzen maken voor de uitvaart. Ze voelen zich er dan veel meer bij betrokken, het wordt als het ware ‘hun’ afscheid. Vaak nemen nabestaanden ook een deel van de uitvoering in eigen hand. Dat kan op velerlei manieren, bijvoorbeeld de laatste zorg zelf doen, de rouwbrief zelf maken, de kist zelf timmeren, beschilderen of dragen, muziek maken of een toespraak houden, zelf het graf dichten of de overleden persoon naar de ovenruimte brengen.

In principe kunnen nabestaanden alles zelf doen. Maar in de praktijk is het soms beter de uitvoering van bepaalde zaken aan ons toe te vertrouwen. Zo krijgt u zelf meer tijd voor het afscheid nemen, terwijl u toch de verantwoordelijkheid voor de uitvaart behoudt.

Alies & Peter Henssen ondersteunen u zo dat de uitvaart ondanks het verdriet toch een mooie herinnering kan worden.