Nazorg

Nazorg behoefte afsluitendOnze ervaring is dat nabestaanden na de uitvaart vaak behoefte hebben aan een afsluitend gesprek, bijvoorbeeld om nog eens te verwoorden wat de overledene voor hen betekende, of om terug te zien op de uitvaart. Soms ook zijn er vragen van praktische aard waarop ze een antwoord zoeken. Daarom nemen we in principe geen afscheid bij de uitgang van begraafplaats of crematorium.

In overleg komen we één of twee weken later terug voor een afrondend contact. Daarbij gaan we ook in op eventuele vragen of problemen en verwijzen we

naar de  juiste instanties.

Elke opdrachtgever ontvangt overigens de boekjes 'Zorgzame nazorg' met nuttige informatie over de sociale wetgeving, regelingen etc., en over rouw en hulpverleningsmogelijkheden.